គន្លឹះ និង​បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​ថត​រូប

MonerathSpeaker’s Name – ជឹម មុនីរ័ត្ន

ប្រធានបទ – គន្លឹះ និង​បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​ថត​រូប

បង្ខេប​ប្រធានបទ – តើ​អ្នក​ចង់​ថត​រូប​ឲ្យ​បាន​ស្អាត​ឬ​ទេ? ក្នុង​បទបង្ហាញ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​នូវ​គន្លឹះ​ខ្លះ​ៗ​ក្នុង​ការ​​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​របស់​អ្នក​​បាន​ល្អ​ និង​ស្រស់​ស្អាត​។ ការ​ថត​រូប​ គឺ​ជា​ការ​កម្សាន្ត​មួយ​ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​អារម្មណ៍​របស់​យើង​​សប្បាយ​ជាមួយ​នឹង​វា នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ធ្វើ​វា​បាន​​ល្អ។

វាគ្មិន – ជឹម មុនីរ័ត្ន បាន​សិក្សា​ថ្នាក់​ CIA របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Canon

Language for Presentation – Khmer