បញ្ជា​ផ្ទះ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ

seng-sopheakSpeaker’s Name: សេង សុភ័ក្ត្រ

Topic: បញ្ជា​ផ្ទះ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ

Summary: ការ​បញ្ជា​ផ្ទះ​របស់​លោក​អ្នក​ដូច​ជា អំពូល ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់ កង្ហា ប្រព័ន្ធ​សុវត្តិភាព តាម​ទូរស័ព្ទ

About the Speaker: អភិបាល​ក្រុម​ចែក​គ្នានិយាយអាយធី និង​​ស្ថាបនិក​កក្រុមសេវាកម្ម​ខ្មែរ។
ចូល​ចិត្ត​លីនុច ជាពិសេស Ubuntu !

Language for Presentation: Khmer