មូលហេតុដែលនាំអោយបរាជ័យ

kouyhengSpeaker’s Name: ខូវ គួយហេង

Topic: មូលហេតុដែលនាំអោយបរាជ័យ

Summary: ហេតុដែលនាំអោយខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនេះ ព្រោះថាខ្ញុំបានឃើញយុវជនជាច្រើនតែងតែនិយាយពាក្យថាបរាជ័យ ។ ខ្ញុំមិនថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានជោគជ័យទេ គ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់​បានឆ្លងកាត់ ។

About the Speaker: ឈ្មោះខូវ គួយហេង ភេទប្រុស មកពីខេត្តកំពង់ចាម។
សព្វថ្ងៃជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវីទ្យាកម្ពុជា។
តួនាទីជាប្រធានក្រុមយុវជនឆ្នើមពីជ័យពេជ្រ ។
Tel : 010 554161 , 088 5253671

Language for Presentation: Khmer