ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង

kouyhengSpeaker’s Name: ខូវ គួយហេង

Topic: ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង

Summary: ហេតុដែលខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនេះ ព្រោះខ្ញុំចង់អោយយុវជនយើងដែលជាអ្នកដឹកនាំគេ កុំអោយបែរជាក្លាយខ្លួបជា​អ្នកគ្រប់គ្រង់យុវជនទេ។

About the Speaker: ឈ្មោះខូវ គួយហេង ភេទប្រុស មកពីខេត្តកំពង់ចាម។
សព្វថ្ងៃជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវីទ្យាកម្ពុជា។
តួនាទីជាប្រធានក្រុមយុវជនឆ្នើមពីជ័យពេជ្រ ។
បទពីសោធន៍ ៖ ធ្នាប់ដឺកនាំយុវជនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន និងជួយដល់យុវជនជាច្រើន។
Tel : 010 554161

Language for Presentation: Khmer