ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Ubuntu

seng-sopheakSpeaker’s Name: សេង សុភ័ក្ដ្រ

Topic: ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Ubuntu

Summary: ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការខ្សែ​ស្រឡាយ Linux ដែល​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ នាំ​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​លោក​អ្នក​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយទៅ Licence(Windows, Antivirus) និង​កាត់​បន្ថយ​ពេល​វេលាថែទាំ OS ។

About the Speaker: អភិបាល​ក្រុម​ចែក​គ្នានិយាយអាយធី និង​​ស្ថាបនិក​កក្រុមសេវាកម្ម​ខ្មែរ។
ចូល​ចិត្ត​លីនុច ជាពិសេស Ubuntu !

Language for Presentation: Khmer